Manuscript Details

New Search 

DREAMSEA Project No.:
DS 0056 00073
Institution:
HMML; DREAMSEA
Surrogate Format:
Digital
IIIF Manifest:
https://www.vhmml.org/image/manifest/624208
Country:
Laos
City (Province):
Luang Prabang
Name of collection:
Vat Pak Chaek Monastery
Right to Left?:
No
Current Status:
In situ
Sponsor:
Thu (monk) Khanan Khanthaivisai
Subject matter:
Jataka
Copyist:
Phò Thao Saen Sitthinavòn
Copying date in native date:
ຂຶ້ນ 9 ຄໍ່າ ວັນ 7 ເດືອນ ຍີ່ ປີ ເມິ່ງເຮົ້າ ສັງກາດ 2500
Copying date in Gregorian:
1957 December 01
Place of copying:
Pak Chaek village, Pak U district, Luang Prabang province
Script:
Tham Lue; Lao
Writing support:
Palm-Leaf
Watermark?:
No
Countermark?:
No
Manuscript cover?:
No
Binding?:
No
Manuscript cover dimension:
56.4 x 5.1 cm
Manuscript paper dimension:
56.4 x 5.1 cm
Text block dimension:
48.5 x 4.0 cm
Number of pages:
38 pages
Rubrication?:
No
Illumination?:
No
Illustration?:
No
Manuscript condition:
Poor
Description of manuscript content:
When arrived in the kingdom, the king’s daughter told her father about Thukkhata was caged in the cave. The king was angry and ordered to rescued Thukkhata. Later the king ordered to execute Devadatta.
Colophon:
ລານທີ່ 19 ໜ້າ 1: ສະເດັດແລ້ວຍາມຕາວັນແຕ່ຈັກໃກ້ສູ່ທ່ຽງວັນນັ້ນແລ ເດືອນຍີ່ ຈຳເຣີນ ຂຶ້ນໄດ້…..ຄ່ຳ ແມ່ນວັນ 7 ໄທຂ້າແລ ສັດທາໝາຍມີທຸຂະໜານຂັນທະວິໄຊ ເປັນເຄົ້າກ່ວາແມ່ແລະພີ່ນ້ອງກໍ່ມາຂົນຂວາຍຫາໄດ້ຍັງໂປທະກະໃບລານມາຫື້ພໍ່ເຖົ້າ ແສນສິດທິນາວອນ ແຕ້ມຂຽນຍັງທຳລາຍງູແລະງູລາຍ. ກັບນີ້ທານໄວ້ກັບສາດສະໜາພະໂຄຕະມະເຈົ້າໄດ້ 5000 ພະວັດສາ ກໍ່ຂ້າແລນາ. Lānthī 19 nā 1: Sadet laeo yām tāvan chak kai sū thiang van nan lae düan yi chamloen khün dai …… kham maen van 7 thai khālae satthā māi mī Thu Khanān Khanthavisai penkhao kwā mae lae phīnòng kòmā khonkwāi hā dai yang potakka bailān māhü Phòthao Saen Sitthināvòn taemkhian yang tham Lāi ngū lae Ngū lāi kap nī thān vai kap sāsanā pha Gotama chao dai 5000 pha vatsā kò khālae nā.
Other notes:
This manuscript is of a series of five fascicles, from DS 0056 00070-00074. The string holes of some folios are loose. See the dates of writing these manuscripts at DS_0056_00072_018

Item 1 - Title in Native script:
ງູລາຍ (ຜູກ 4)
Item 1 - Title in Roman script:
Ngūlāi (Phuk 4)
Item 1 - Title in English script:
Story of a striped snake (fascicle 4)
Item 1 - Author:
Anonymous
Item 1 - Language:
Lue; Pali; Lao
Top